Need urgent housing?
If you are in immediate danger Call 000.
Are you homeless or at risk of homelessness?
Free 24 hour phone line. Someone will take your call to get you help nearby. If after hours, they will refer you to the Salvation Army Crisis Services.
Are you escaping family violence?
Free 24 hour phone line. Someone will take your call from Safe Steps Family Violence Response Centre.

Trang mạng này (housing.vic.gov.au) cung cấp thông tin cho những người muốn biết hơn nữa về nhà ở tại tiểu bang Victoria.

Nếu quý vị đang tìm kiếm thông tin về nhà ở tại tiểu bang Victoria, quý vị có thể tìm thấy trên trang mạng này một số thông tin quý vị cần, với sự giúp đỡ của thông dịch viên.

Trang mạng này có các thông tin về chỗ ở trong trường hợp khủng hoảng và khẩn cấp, dành cho những người vô gia cư hoặc trong trường hợp khủng hoảng, bao gồm cả bạo lực gia đình.

Nếu quý vị lo lắng về sự an toàn trước mắt của bất kỳ người nào, hãy gọi cho cảnh sát số 000.

Nếu quý vị là người vô gia cư, có nguy cơ bị vô gia cư hoặc chạy trốn bạo lực gia đình, quý vị có thể được giúp đỡ. Hãy gọi cho đường dây khủng hoảng số 1800 825 955. Đây là số điện thoại miễn phí và quý vị có thể gọi cả ngày lẫn đêm.

Trang mạng này còn có thông tin về những lựa chọn về nhà ở dành cho những người có thu nhập thấp, bao gồm những người:

 • vô gia cư
 • thuê nhà
 • bị khuyết tật hoặc cần được chăm sóc
 • hưu trí
 • đang tìm mua nhà
 • cần được giúp đỡ để sinh sống trong ngôi nhà của họcho dù họ là người sở hữu hay đi thuê nhà.

Đối với những người thuê nhà chính phủ hiện nay và những người trong danh sách chờ đợi, trang mạng này có thông tin về:

 • tiền thuê nhà
 • sự an toàn
 • quyền lợi và trách nhiệm của người thuê nhà
 • giảm giá và cho vay tiền
 • thông dịch viên
 • chuyển sang thuê nhà tư nhân
 • hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày
 • chuyển sang thuê một nhà chính phủ khác
 • những căn nhà lưu động dành cho một người bạn hoặc người thân lớn tuổi hoặc cần được hỗ trợ
 • mua lại nhà thuê của chính phủ
 • các thông tin và hỗ trợ khác.

Đối với những người thuê nhà tư nhân và việc thuê nhà, có thông tin về những hỗ trợ giúp quý vị sinh sống trong ngôi nhà của mình hoặc giúp quý vị thuê được nhà. Trang mạng này có thông tin về:

 • cho vay tiền đặt cọc
 • hỗ trợ tiền thuê nhà
 • cho vay khẩn cấp để trả tiền thuê nhà
 • các lựa chọn về nhà ở
 • các lựa chọn về nơi ở dành cho người khuyết tật hoặc người cần được giúp đỡ trong các hoạt động sinh hoạt hằng ngày
 • dịch vụ cải tạo nhà ở vì lý do sức khỏe và an toàn và cho vay tiền để thực hiện
 • tìm một nơi để thuê
 • nơi quý vị cần đến nếu có vấn đề với hợp đồng thuê nhà hoặc hàng xóm của mình.

Đối với những người sở hữu nhà và người mua nhà, có thông tin về những hỗ trợ giúp quý vị sinh sống trong ngôi nhà của mình hoặc giúp quý vị mua nhà. Trang mạng này cũng có thông tin về:

 • giúp đỡ vay tiền mua nhà
 • sức khỏe và an toàn
 • những căn nhà lưu động dành cho một người bạn hoặc người thân lớn tuổi hoặc cần được hỗ trợ
 • tiền tài trợ và giảm giá dành cho người sở hữu nhà
 • các lựa chọn về nhà ở dành cho người khuyết tật.

Trang mạng này có mục khiếu nại và kháng cáo để quý vị có thể cho chúng tôi biết nếu quý vị không hài lòng về dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu quý vị không đồng ý với quyết định của chúng tôi về đơn xin của quý vị.

Trang mạng này còn có một công cụ Tìm kiếm Lựa chọn Nhà ở. Trước tiên quý vị sẽ phải trả lời một số câu hỏi đơn giản, sau đó công cụ sẽ hiển thị những lựa chọn nhà ở có sẵn cho quý vị.

Trang mạng Housing.vic.gov.au phù hợp với Mô hình Nhà ở Xã hội Victoria, New Directions for Social Housing: A Framework for a Strong and Sustainable Future (Định hướng Mới cho Nhà ở Xã hội: Một Mô hình cho Tương lai Vững mạnh và Trường tồn), ban hành vào tháng 3 năm 2014.

Địa chỉ trang mạng của chúng tôi: housing.vic.gov.au

Đối với dịch vụ thông dịch, hãy vào trang our Language Link page